Sẽ có quy trình xét nghiệm nhanh melamine

Gốc
Trong hôm nay hoặc ngày mai, Bộ Y tế sẽ ban hành quy trình tạm thời về xét nghiệm melamine trong sữa. Thời gian có kết quả xét nghiệm sẽ chỉ còn 2 ngày, nhanh gần gấp ba so với hiện nay.

Tin nóng

Tin mới