Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel) đang xúc tiến thành lập sàn giao dịch điện tử cho mặt hàng thép trong năm 2009...