Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ có trung tâm nghiên cứu về các hợp chất thiên nhiên

Gốc

- Dự án hợp tác của Hội đồng Anh với Viện Hóa học vừa được ký kết nhằm giúp Việt Nam tiếp cận các kỹ thuật và công nghệ mới nhất xoay quanh lĩnh vực nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên có nguồn gốc từ đa dạng sinh học Việt Nam để ứng dụng trong nông nghiệp và bào chế dược phẩm mới.

Nguồn TT&CS: http://bee.net.vn/channel/3741/201111/Se-co-trung-tam-nghien-cuu-ve-cac-hop-chat-thien-nhien-1816905/