Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ đánh giá lại chương trình, sách giáo khoa phổ thông đổi mới

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Trước hiện tượng học sinh bỏ học nhiều, trong nhiều giải pháp tháo gỡ và khắc phục, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương sẽ đánh giá lại toàn bộ chương trình, sách giáo khoa phổ thông đổi mới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117549&sub=74&top=41