Trong công tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ SXKD năm 2011, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng VN cần tuyển dụng khoảng 9.000 người.

Tập đoàn cũng có kế hoạch đào tạo cho khoảng 10.000 lượt LĐ (khoảng 4.000 CB, kỹ sư và khoảng 6.000 CN kỹ thuật). Đồng thời, tập đoàn tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực để chuẩn bị thi công các dự án điện hạt nhân trong những năm tới. H.Thảo