Sẽ đấu thầu mua sắm công trên mạng

Gốc
Lễ công bố Dự án "Xây dựng hệ thống mua sắm Chính phủ điện tử thử nghiệm" - do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn quốc (KOICA) tài trợ và Cục Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị thực hiện, đã được tổ c...

Tin nóng

Tin mới