Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ đề nghị công nhận Hát then là Di sản văn hóa thế giới

NDĐT - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành xây dựng hồ sơ đề án đệ trình UNESCO công nhận hát then là Di sản văn hóa thế giới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106092&sub=81&top=43