Sẽ đưa các môn võ cổ truyền vào trường học

Gốc
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất (GDTC) và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo mục tiêu của Đề án, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ, trong đó có ít nhất 50% cơ sở tổ chức dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Có ít nhất 80% trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án yêu cầu các cơ sở giáo dục cần đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá chất lượng GDTC cũng như lồng ghép việc thực hiện Đề án này với quá trình triển khai Đề án đổi mới chương trình và SGK giáo dục phổ thông.

H.Thanh

Tin nóng

Tin mới