Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ dùng Internet để giải quyết tranh chấp trong TMĐT

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Ông Greaden Chu, công ty SOSA Đài Loan, cho biết, các tranh chấp trực tuyến trong TMĐT sẽ được giải quyết trên Internet, trong đó, ATA sẽ đóng vai trò trọng tài.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10430&t=pcolarticle