Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ giảm được đáng kể TNGT

Gốc

Điểm đen TNGT là những vị trí, những đoạn trên các tuyến đường bộ đang khai thác mà ở đó TNGT xảy ra với tần số cao hơn các vị trí khác. Bởi vậy, việc xóa bỏ các điểm đen TNGT sẽ góp phần kiềm chế và giảm đáng kể TNGT.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17725