(HNM) - Để từng bước nâng cao chất lượng giám sát, hôm qua (9-10), các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiếp tục mổ xẻ vì sao chất lượng hoạt động giám sát chưa cao. Nguyên nhân tập trung vào việc bộ, ngành, địa phương chưa nhiệt tình với công việc này, giám sát mới chỉ căn cứ từ các báo cáo, “hậu” giám sát không được theo đến cùng…