Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2009-2013 của Tổng LĐLĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội đã xây dựng chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2010.

Theo đó, các cấp CĐ thủ đô phấn đấu thành lập mới 350 CĐCS và kết nạp mới 35.000 đoàn viên trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền tại các DN có đông LĐ, phối hợp tốt với các ngành chức năng liên quan nắm chắc số lượng DN đang hoạt động trên địa bàn và phân loại DN có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS...