Từ nay đến năm 2010, ngành hàng hải sẽ khởi công xây dựng 10 cảng biển tổng hợp, trong đó có cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, Khánh Hòa.