(VnMedia)- Chiều 6/11, các đại biểu tiếp tục khẳng định tiến độ cấp "sổ đỏ" còn chậm, lắm thủ tục rườm rà và kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp loại giấy tờ đặc biệt này.