(Công lý) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Khắc Định cho biết kế hoạch xây dựng tháp truyền hình của VTV vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chỉ được xem xét dựa trên hiệu quả thực tế.

Chiều 29/2, trả lời vấn đề được báo giới quan tâm về việc xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới với tổng mức đầu tư dự kiến 1,3 – 1,5 tỷ USD, ông Nguyễn Khắc Định cho biết chủ trương xây dựng tháp truyền hình có từ văn kiện Đại hội Đảng VIII. Năm 1995, trong quyết định phê duyệt quy hoạch phát thanh truyền hình, Thủ tướng đã chỉ đạo phải xây dựng tháp truyền hình là tháp đa mục tiêu, không chỉ sử dụng cho kỹ thuật truyền hình mà còn là điểm nhấn về du lịch và thương mại.

Se khong phe duyet neu de an Thap truyen hinh khong hieu qua - Anh 1

Nếu Tháp truyền hình của Việt Nam hoàn thành, với chiều cao 636m, Việt Nam sẽ lại phá vỡ kỷ lục của Thế giới .

Năm 1997, VTV đã trình phương án xây dựng tháp cao 350m. Tuy nhiên, lúc đó do ngân sách khó khăn, phải dành ưu tiên cho các mục tiêu khác nên phải dừng lại. Năm 2013, VTV tiếp tục trình Thủ tướng về việc xây dựng tháp truyền hình đa mục tiêu như quy hoạch đã được phê duyệt. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, trong đó có Bộ Quốc phòng cho ý kiến, thống nhất với VTV trình Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng tháp truyền hình đa mục tiêu, làm điểm nhấn, biểu tượng cho Hà Nội và không dùng ngân sách nhà nước. Thủ tướng đã đồng ý về chủ trương và giao VTV phối hợp với các Bộ, ngành chọn nhà đầu tư, tư nhân tham gia, mời tư vấn nước ngoài có uy tín để xây dựng dự án, trong đó có đề xuất một số cơ chế chính sách.

Hiện Thủ tướng đã chỉ đạo VTV và các đơn vị liên quan xây dựng dự án tiền khả thi trong đó có cả phản hồi của dư luận xã hội để Thủ tướng xem xét. Đối với các đề xuất của VTV về ưu đãi đầu tư trong dự án này đều phải được thực hiện theo quy định hiện hành. Sau khi có dự án tiền khả thi, Thủ tướng sẽ giao các Bộ, ngành liên quan xem xét. Chỉ khi nào dự án đảm bảo hài hòa cơ chế về huy động vốn, đảm bảo lợi ích chung của nhà nước, nhân dân, nhà đầu tư, lợi ích tổng thể kinh tế, xã hội, thương mại, du lịch , Thủ tướng mới phê duyệt theo đúng quy định pháp luật . Nếu không đạt được lợi ích, không có hiệu quả, chắc chắn Thủ tướng sẽ không phê duyệt – ông Nguyễn Khắc Định khẳng định.

Liên quan đến thông tin xây dựng khu resort tại Vườn quốc gia Ba Vì, ông Định cho biết, theo Luật bảo vệ phát triển rừng quy định việc quản lý, bảo vệ cho thuê và phát triển rừng thuộc thẩm quyền của chủ rừng. Nhận được thông tin này, Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật .