Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ linh động trong bù lãi suất

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng nên kéo dài việc bù lãi suất đến 2010. Hiện tại, các doanh nghiệp đều do dự trước nguồn vốn vay này.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=130247