Sẽ mở thêm đường thoát phế thải vụ cháy Rạng Đông ra ngoài

Gốc
Các phương án tẩy độc, làm sạch môi trường tại khu vực cháy nhà kho Rạng Đông đều đang được tính đến trong đó có phương án làm đường đưa phế thải ra bên ngoài.

VTC1