Hanoinet - Đầu năm 2008, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Cty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội xung quanh vấn đề quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước.