(VnMedia) - Đó là một trong những biện pháp được nêu ra nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn trong buổi giao ban của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và Ban chỉ đạo điện nông thôn thành phố Hà Nội vừa diễn ra trong ngày hôm qua (25/3).

Ảnh: MH Thực hiện kế hoạch số 824/KH-BCĐ ngày 20/3/2009 của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội. Sở Công Thương đã làm việc tại một số chi nhánh điện. Theo báo cáo kết quả kiểm tra, trong năm 2009 có 109 vụ sự cố do chủ quan, ý thức của các tổ chức, cá nhân đã thả đèn trời, bóng bay, các loại diều, pháo giấy tráng kim loại, lắp biển quảng cáo, cây cối đổ vào đường dây điện, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà, xưởng sản xuất, lấn chiếm đất đai… gây sự cố lưới điện cao, hạ áp của Công ty điện lực Hà Nội và lưới điện thuộc Truyền tại Hà Nội. Qua kiểm tra tại một số các Điện lực, chi nhánh điện và báo cáo của Ban chỉ đạo các quận, huyện, Truyền tải điện Hà Nội, Công ty điện lực Hà Nội, trong năm 2009 tuy đã có nhiều cố gắng giảm thiểu các điểm vi phạm hành lang bảo vệ ăn toàn lưới điện cao áp. Kết quả riêng trên lưới điện do Công ty điện lực quản lý trong năm 2009 giảm được 591 điểm vi phạm, đạt được 94% so với kế hoạch. Truyền tải Hà Nội giảm 5/10 trường hợp đạt 50%. Tuy nhiên toàn thành phố còn để phát sinh mới tăng 56 điểm vi phạm. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn phục vụ tốt các kế hoạch kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2010 và tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đã đưa ra các biện pháp thực hiện trong năm 2010: Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để kiểm tra ngăn chặn các vi phạm và lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ ăn toàn lưới điện cao áp. Đối với các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ ăn toàn lưới điện cao áp các cấp, các ngành thành phố cần xử lý kiên quyết các vi phạm bằng các hình thức: Xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư công trình có vi phạm phá dỡ phần công trình vi phạm. Nếu các chủ công trình vi phạm không tiến hành phá dỡ phần vi phạm, các cơ quan chức năng cần kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành. Tiếp tục triển khai thực hiện cải tạo lưới điện, di chuyển, nắn tuyến đường dây và hạ ngầm các đường dây nổi để đảm bảo an toàn trong vận hành. Minh Hường