Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay như vậy tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và phát triển, diễn ra sáng nay, ngày 24-10. Theo đó, Bộ Y tế sẽ cùng các địa phương thành lập, củng cố, phát triển y tế chuyên sâu, y tế kỹ thuật cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích phát triển và mở rộng các cơ sở y tế tư nhân. Đối với y tế cơ sở, tiếp tục trình Chính phủ mô hình hợp lý và ổn định dựa trên quản lý thống nhất trong toàn ngành đến địa phương (từ tỉnh trở xuống).

Se sap xep lai he thong y te cong - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho tập thể Vụ Tổ chức cán bộ

Ảnh Phương Tiến

Trải qua 70 năm thành lập ngành y tế, 60 năm xây dựng và phát triển Vụ Tổ chức cán bộ, từ chỗ chỉ có vài cơ sở y tế của những năm đầu tiên thành lập nước, đến nay, đã hình thành một hệ thống y tế cơ bản, hoàn chỉnh với đầy đủ các loại hình y tế chuyên sâu, y tế kỹ thuật cao, y tế chuyên khoa, y tế cơ sở và các lĩnh vực khác như y tế dự phòng, điều trị phục hồi chức năng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, dược, vật tư, trang thiết bị y tế... Những thành tựu trên tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu như thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành chỉ có một số lượng rất ít ỏi, chủ yếu là đội ngũ y tá và nữ hộ sinh, đến nay, toàn ngành y tế đã có một đội ngũ khá hùng hậu gần nửa triệu cán bộ đủ các loại hình chuyên môn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Vụ đang tham gia xây dựng Chiến lược nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2012-2020, hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh cán bộ y tế theo quy định pháp luật. Vụ đã tham mưu xây dựng và ban hành các chính sách nhằm thu hút cán bộ, chế độ luân phiên cán bộ, tăng cường nhân lực cho tuyến dưới, đưa cán bộ y tế về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vung khó khăn để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế ở các địa bàn này.

Tại Lễ Kỷ niệm này, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Trần Ngọc Kha

_________________________________________________________