Sẽ tăng giá viện phí với người chưa tham gia BHYT

Gốc
Bộ Y tế cho biết, từ 8/2017, tại Hà Nội và TP. HCM sẽ tăng giá viện phí với người chưa tham gia BHYT. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này được cho là không làm ảnh hưởng đến tài chính của những người không may nhập viện.

Tại Hà Nội hiện có 82,4% dân số đã có thẻ BHYT, bao gồm: Người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội. Số còn lại là 17,6% dân số có mức sống ổn định nhưng chưa tham gia BHYT sẽ là đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí lần này.

Theo lộ trình được Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội phê duyệt, các cơ sở y tế của thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh giá bắt đầu từ 1/8/2017. Mức giá điều chỉnh lần này gồm các chi phí trực tiếp như: Thuốc men, dịch truyền, hóa chất...

Từ 8/2017, tại Hà Nội và TP. HCM sẽ điều chỉnh giá viện phí với người chưa tham gia BHYT (Ảnh: Minh họa).

Tại TP.HCM, trong đợt điều chỉnh lần này, dự kiến mức phí tăng khoảng 30% giá khám bệnh và giá tiền giường. Cụ thể, phí khám bệnh hiện nay tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 của thành phố đang là 20.000 đồng sẽ tăng lên 39.000 đồng, bệnh viện hạng 2 từ 15.000 tăng lên 35.000 đồng, bệnh viện hạng 3 từ 10.000 tăng lên 31.000 đồng, bệnh viện hạng 4 từ 7.000 lên 29.000 đồng. Giá tiền giường nội khoa tại bệnh viện hạng 1 từ 80.000 đồng hiện nay sẽ tăng lên đến 199.100 đồng.

Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm Xã hội TP. HCM, hiện nay có khoảng 80% người dân thành phố đã có BHYT nên sự điều chỉnh giá viện phí lần này sẽ chỉ tác động đến gần 20% dân số còn lại. Vậy, người dân chưa có thẻ BHYT cần tham gia BHYT để được sự chia sẻ về tài chính khi không may phải nhập viện.

Thuận Phong

Tin nóng

Tin mới