Sẽ thành lập công ty cổ phần điện Cao Nguyên

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng 7 công ty, đơn vị ngành điện khác sẽ góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Cao Nguyên, có tổng vốn điều lệ dự kiến là 3.523 tỷ đồng.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214048/Default.aspx