Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael W. Michalak vừa cho biết: Sinh viên (SV) Việt Nam học giỏi, được các trường Hoa Kỳ quan tâm tiếp nhận. 3 tập đoàn của Hoa Kỳ đang xúc tiến việc thành lập ĐH tư ở Việt Nam theo mô hình Mỹ