Sẽ thống nhất mức thu lệ phí đăng ký cư trú

Lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của Bộ Công an đề nghị ban hành Thông tư quy định thu lệ phí đăng ký cư trú, do đó, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ đã dự thảo Thông tư này.

Theo dự thảo, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này gồm: Công an cấp xã và Công an cấp huyện, nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú mới

Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí đăng ký cư trú mới

Mức thu cụ thể như sau: Lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Mức lệ phí tương ứng đối với trường hợp đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú là 15.000 đồng/lần đăng ký với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp và 7.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Mức lệ phí đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách lần lượt tương ứng là 10.000 đồng và 5.000/người/lần đăng ký.

Mức lệ phí tách hộ lần lượt là 10.000 đồng và 5.000 đồng/lần đăng ký.

Dự thảo nêu rõ, các trường hợp miễn lệ phí bao gồm: Trẻ em (người dưới 16 tuổi), người cao tuổi, người khuyết tật; Người có công với cách mạng theo quy định; Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Công dân 16 tuổi và 17 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, mức thu lệ phí cư trú được quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC. Theo đó, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

Mức thu đối với việc đăng ký cư trú tại các quận của thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc phường nội thành của thành phố cao hơn mức thu đối với các khu vực khác.

Như vậy, từ quy định trên ta có thể thấy rằng, phí đăng ký tạm trú sẽ do Hội đồng nhân dân từng tỉnh, thành phố quyết định với từng địa phương.

Đơn cử tại Hà Nội, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người là 15.000 đồng (với các quận, các phường) và 8.000 đồng (với các khu vực khác)…

Nhật Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/se-thong-nhat-muc-thu-le-phi-dang-ky-cu-tru-post517368.antd