Sẽ thu gần 45,2 ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất

Tại đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, Đồng Nai sẽ đấu giá khoảng 20 khu đất lớn có lợi thế trong giai đoạn 2026-2030 và dự kiến sẽ thu về gần 45,2 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, tỉnh cũng phải chi ra gần 7,4 ngàn tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi các khu đất lợi thế. Các khu đất lợi thế trên có tổng diện tích hơn 1,8 ngàn ha thuộc 6 địa phương là: Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Định Quán và Long Khánh.

Sau khi tỉnh triển khai thực hiện 3 dự án đường tỉnh: 773, 769, 770B kết nối từ các huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Long Thành và TP.Long Khánh sẽ tạo ra các khu đất “vàng” hai bên đường có thể đấu giá tăng thêm nguồn vốn cho ngân sách tỉnh để triển khai các dự án về hạ tầng. Trong đó, riêng TP.Long Khánh có 5 khu đất sẽ được khai thác để đấu giá, diện tích hơn 382ha thuộc địa bàn P.Suối Tre và P.Xuân Lập. H.Long Thành có 3 khu đất lớn đấu giá khi triển khai những tuyến đường trên, 1 khu thuộc xã Thừa Đức rộng gần 158ha, 1 khu xã Tân Hiệp 145ha và 1 khu 217ha ở xã Bình Sơn.

Uyển Nhi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202209/se-thu-gan-452-ngan-ty-dong-tu-dau-gia-dat-3136163/