Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến ở mức độ 3 với tất cả các việc hộ tịch

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đang xây dựng dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo đó, dự thảo thông tư quy định cụ thể về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và việc tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch online từ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực này.

Trường hợp dữ liệu của công dân giữa hai cơ sở dữ liệu không thống nhất thì CQCA có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch kiểm tra, xác định thông tin chính xác và cập nhật lại trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch chuẩn hóa dữ liệu trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hiện nay, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP mới chỉ quy định chung về nguyên tắc, cách thức chung thực hiện tất cả các thủ tục ĐKHT trực tuyến; quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến đối với một số thủ tục/nhóm thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả theo phương thức này cần được hướng dẫn thực hiện chi tiết hơn, trong đó có quy trình thực hiện trực tuyến đối với 2 nhóm TTHC liên thông: ĐKKS - cấp Thẻ BHYT - đăng ký thường trú và ĐKKT - xóa đăng ký thường trú - chế độ mai táng phí. Do vậy, dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể.

Ảnh minh họa

Cụ thể, sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các việc hộ tịch, đăng ký trực tuyến mức độ 4 đối với các việc: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch, cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch, ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo hình thức phù hợp với mức độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương.

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP chỉ quy định người yêu cầu phải đính kèm bản sao hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu theo quy định, nên dự thảo Thông tư hướng cụ thể tiêu chuẩn bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Việc ban hành thông tư nói trên theo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, kết nối liên thông với các thủ tục hành chính khác có liên quan đến người dân, tạo thuận lợi cao nhất cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Lê Mận

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/se-thuc-hien-dang-ky-ho-tich-truc-tuyen-o-muc-do-3-voi-tat-ca-cac-viec-ho-tich-242120.html