Sẽ tiếp tục triển khai dự án khu đô thị mới Tiến Xuân

Gốc
Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân đang liên hệ với các Sở, ngành liên quan để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tiến Xuân theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội gửi tới Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội, về việc cử tri đề nghị đề nghị Thành phố chỉ đạo rà soát giải quyết, xử lý dứt điểm những dự án treo trên địa bàn xã Tiến Xuân hoặc tiếp tục cho triển khai thực hiện dự án (như dự án SUDICO) cho biết, ngày 15/7/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kết luận thanh tra số 1316/KL-STNMT-TTr về việc chấp hành Luật Đất đai đối với Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân được thuê đất tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất để đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị Tiến Xuân.

Trong đó có nội dung kiến nghị UBND Thành phố có Văn bản chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – kiến trúc khẩn trương kiểm tra cụ thể trình tự Dự án, trên cơ sở định hướng Quy hoạch chung và kết quả rà soát các đồ án, dự án, đề xuất ý kiến, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tiến Xuân.

Sau khi Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tiến Xuân được phê duyệt điều chỉnh, UBND huyện Quốc Oai và UBND huyện Thạch Thất phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Trong báo cáo cũng nêu rõ, ngày 29/7/2014, UBND Thành phố có Văn bản số 5604/UBND-TNMT về việc xử lý sau thanh tra việc chấp hành Luật Đất đai đối với Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất. Trong đó, đồng ý với Kết luận và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kết luận thanh tra số 1316/KL-STNMT-TTr ngày 15/7/2014;

Đồng thời, Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân có trách nhiệm liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cập nhật nội dung quy hoạch phân khu, hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tiến Xuân và hoàn thiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Tiến Xuân theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Tiếp đó, ngày 05/6/2018, UBND Thành phố có Văn bản số 2500/UBND-KT về việc chấp thuận về chủ trương đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3083/STC-TCĐT ngày 14/5/2018; cho phép Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân được tài trợ (không điều kiện, không bồi hoàn) kinh phí để lập quy hoạch phân khu 1/2000 HL4, HL5 thuộc khu đô thị Hòa Lạc.

Trên cơ sở quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo việc triển khai dự án theo quy định.

Như vậy, Công ty TNHH Một thành viên Sudico Tiến Xuân đang liên hệ với các Sở, ngành liên quan để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tiến Xuân theo quy định của pháp luật.