Sẽ trồng 77.040ha rừng thay thế

Gốc
QĐND - Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), để góp phần thực thi các quy định của pháp luật, quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... là những mục tiêu chính của Đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác vừa được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt.

Theo đề án, diện tích thuộc đối tượng phải trồng rừng thay thế là 76.040ha, bao gồm diện tích rừng được chuyển sang mục đích xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; công trình thủy lợi, kênh mương; nuôi trồng thủy sản; làm đường giao thông; xây dựng công trình an ninh - quốc phòng; khu công nghiệp, nhà máy; tái định cư; hạ tầng nông thôn.

Theo tiến độ thực hiện, đến hết năm 2016 sẽ hoàn thành trồng rừng thay thế đối với những diện tích đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác kể từ năm 2006 đến 2013.

THÁI PHÚC

Tin nóng

Tin mới