Sẽ xây dựng cáp ngầm cao thế dài 53km xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

Chiều 2 - 11, ông Lê Hữu Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết UBND tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Điện lực VN đã thống nhất chọn một trong ba phương án tuyến tối ưu nhất....

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/03/084820/3805