Sẽ xây mới 13 trạm quan trắc tài nguyên môi trường biển

Gốc
QĐND - Ngày 16-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, bộ đang tiến hành lập Dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường (TNMT), khí tượng thủy văn biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, sẽ có 13 trạm quan trắc tổng hợp TNMT biển được đầu tư xây dựng mới, đồng thời nâng cấp, hoàn thiện 14 trạm khí tượng hải văn hiện có cùng 1 trạm thu tại Hà Nội để tạo ra một hệ thống trạm quan trắc tổng hợp TNMT biển tiên tiến, hiện đại, phục vụ công tác quản lý biển đảo, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng.

QĐND - Ngày 16-8, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, bộ đang tiến hành lập Dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường (TNMT), khí tượng thủy văn biển Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, sẽ có 13 trạm quan trắc tổng hợp TNMT biển được đầu tư xây dựng mới, đồng thời nâng cấp, hoàn thiện 14 trạm khí tượng hải văn hiện có cùng 1 trạm thu tại Hà Nội để tạo ra một hệ thống trạm quan trắc tổng hợp TNMT biển tiên tiến, hiện đại, phục vụ công tác quản lý biển đảo, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng.

XUÂN ĐỨC

Tin nóng

Tin mới