(ANTĐ) - Theo TS. Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, 4 tháng đầu năm 2010, chỉ số nhóm hàng y tế luôn đứng thứ 7- 9 so với 11 nhóm hàng tiêu dùng trọng yếu khác.

Dù vậy, từ thực tế quản lý trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược đã đề xuất cần xem xét sửa đổi, điều chỉnh các văn bản hiện hành, trong đó có một số nội dung của Luật Dược. Điều này sẽ ngăn chặn được những hiện tượng như tình trạng độc quyền ở một số sản phẩm tân dược, biệt dược cũng như tình trạng mua bán lòng vòng, chiết khấu. Đặc biệt, theo ông Cường, hiện chưa có một nghị định riêng quy định về đấu thầu thuốc nên việc triển khai tổ chức đấu thầu thuốc từ trung ương đến địa phương chưa thống nhất; đồng thời việc tổ chức đấu thầu thuốc tại một số cơ sở khám chữa bệnh công lập mang tính chất “đấu giá” chứ chưa mang đúng nghĩa đấu thầu, có hiện tượng một số thuốc trúng thầu nhưng giá cao… Do đó, Cục Quản lý Dược cũng kiến nghị cần có một nghị định riêng hướng dẫn về đấu thầu thuốc.