Sẽ xử điểm 10 vụ án buôn bán người

Gốc
Ngày 25/3, Ban Chỉ đạo 130/CP của Chính phủ về phòng, chống buôn bán người công bố kế hoạch hoạt động của Đề án 4, Chương trình 130. Ban Chỉ đạo khẳng định quyết tâm hoàn thiện luật pháp, chính sách về phòng, chống buôn bán người, đẩy nhanh tiến độ ký kết, phê chuẩn hoặc gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến phòng, chống buôn bán người.

Đáng chú ý, thời gian từ nay đến cuối năm, Viện KSND Tối cao chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra địa phương về giải quyết các vụ án buôn bán người và việc thực hiện Chương trình 130/CP. Theo đó, Viện sẽ nghiên cứu, chỉ đạo xử lý 10 vụ án điểm tội phạm buôn bán người, kiểm tra giải quyết án buôn bán người tại các địa phương có số vụ việc xảy ra nhiều, nghiêm trọng và phức tạp. Nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm, các đơn vị chuyên trách sẽ có cuộc khảo sát, học tập kinh nghiệm của một số nước trong khu vực (Thái Lan) trong lĩnh vực lập pháp và thực thi hiệu quả pháp luật về phòng, chống buôn bán người. Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao, TAND tối cao phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống buôn bán người và báo cáo đánh giá tác động pháp luật của dự án luật. Rà soát, đánh giá việc ban hành và thi hành văn bản về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tại một số tỉnh, thành phố. Đặc biệt, liên ngành tư pháp Trung ương sẽ xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua bán người, mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em… Các tài liệu tuyên truyền phòng ngừa hành vi buôn người cũng sẽ được soạn bằng tiếng Mông, phát về các vùng cao dân tộc Mông. Bộ Ngoại giao cũng sớm hoàn thiện tờ trình và các tài liệu kèm theo, xin ý kiến các cơ quan hữu quan để trình phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức và gia nhập Nghị định thư về chống buôn bán người

Tin nóng

Tin mới