Sẽ xử lý nghiêm vi phạm về quản lý đất tại xã An Thượng

Gốc
Báo Hànôịmới số ra ngày 13-8-2013 đăng bài "Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã An Thượng, Hoài Đức - Sai phạm tràn lan, xử lý trên giấy" nêu các vi phạm đất đai xảy ra tại địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Báo Hànôịmới số ra ngày 13-8-2013 đăng bài "Xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã An Thượng, Hoài Đức - Sai phạm tràn lan, xử lý trên giấy " nêu các vi phạm đất đai xảy ra tại địa bàn xã An Thượng, huyện Hoài Đức.

Nhà cao tầng “mọc” trên đất nông nghiệp ở thôn An Hạ. Ảnh: Đỗ Chí

Về việc này, UBND huyện có ý kiến như sau: Trong những năm gần đây, Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức luôn xác định công tác quản lý đất đai và ngăn chặn xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai là nhiệm vụ quan trọng để chỉ đạo. Đối với xã An Thượng, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai.

Tuy nhiên, một số vi phạm cũ còn tồn tại vẫn chưa được xử lý triệt để. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã An Thượng rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp chỉ đạo, đôn đốc xã thực hiện. Hiện nay, xã và các ngành của huyện đang kiểm tra và thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo xã An Thượng thực hiện các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, đồng thời hoàn thiện hồ sơ và từng bước xử lý các vi phạm cũ, nhằm đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai của xã An Thượng nói riêng và huyện Hoài Đức nói chung đi vào nền nếp.

Tin nóng

Tin mới