Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ xử phạt những giao dịch không qua sàn

Để hạn chế các giao dịch ngầm về bất động sản, sắp tới sẽ có những biện pháp chế tài xử phạt cụ thể đối với các giao dịch kinh doanh bất động sản...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/16/083259/10792