(ĐTCK-online) CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Trung (SEB) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2009 với doanh thu đạt 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, Công ty đạt 67,161 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 15,276 tỷ đồng. Công ty cũng cho biết, tính đến hết ngày 30/9/2009, số giờ vận hành thủy điện của Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou đạt 7.591 giờ, với tổng sản lượng đạt hơn 111,987 triệu KWh, hoàn hành 79,9% kế hoạch năm.