(VEN) - Diễn ra từ ngày 11-13/11/2008 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - 148 Giảng Võ - Hà Nội, Triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật, thiết bị an toàn, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy Việt Nam - SecuTech Vietnam2008.