Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Seoul: Sẽ thành lập Xã hội Arập - Hàn Quốc

Gốc

VIT- Hàn Quốc cùng các nước ở Trung Đông và châu Phi đang nhóm họp để chuẩn bị thành lập một tổ chức mới với mục đích tìm kiếm những mối quan hệ khăng khít hơn.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/44019/default.aspx