Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sếp không tăng chức cho bạn, bạn làm gì?

Gốc

Công ty có đợt rà soát nhân sự, nhiều đồng nghiệp cùng vị trí với bạn đều được thăng chức, chỉ riêng bạn vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ hành xử ra sao?

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/220849.asp