Đang đạp xe trên con đường ở vùng nông thôn Campuchia dưới cơn mưa nhẹ, cậu bé Pang Nop dừng lại lượm hòn sỏi làm đạn ná cao su. Ngay lúc đó, một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ lớn, cậu bé 14 tuổi này bị sét đánh té xuống chết ngay tại chỗ