TT - Sáng 29-3, đúng vào thời khắc mà Hội Sếu quốc tế tiến hành triển khai đồng loạt việc đếm sếu tại ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia thì những người thuộc dự án bảo tồn đồng cỏ bàng tại Phú Mỹ, Kiên Lương (Kiên Giang) - bãi ăn của sếu, từng nhận hai giải thưởng quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tốt nhất, đã báo tin không vui: nơi đây đang bị con người băm nát.