[Kênh14] – Sẽ không ngoa khi khẳng định: Sexy chính là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong Kpop vào 3 tháng đầu năm 2009.