(Vietstock) - Ngày 01/03, Sở GDCK TPHCM (HOSE) cho biết, Hội đồng quản trị CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE: SFC) vừa thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên 2010 dự kiến vào ngày 17/04. Theo đó, công ty dự kiến chốt danh sách cổ đông hưởng các quyền này vào ngày 11/03.

Được biết, năm 2009, công ty đạt 1,108 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8% so với năm 2008; trong khi đó lợi nhuận sau thuế là 43.55 tỷ đồng, tăng 160%, đưa EPS cả năm lên 6,550 đồng. Riêng quý 4/2009, doanh thu của SFC là 321.39 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ;à 13.4 tỷ đồng.