Theo BCTC hợp nhất quý 4/2015, CTCP Đại Lý Vận Tải SAFI (HOSE: SFI) đạt doanh thu gần 152 tỷ đồng, tăng gần 5% cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng, dù đã cắt giảm chi phí nhưng lãi trước thuế của SFI vẫn giảm 13% chỉ lãi 5.3 tỷ đồng.

Cụ thể, hết quý 4, doanh thu của công ty đạt 151.7 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn 16% đã kéo lãi gộp quay đầu đi xuống gần 16% và dừng ở mức 42.5 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó, cũng giảm từ gần 35% về 28%.

Về hoạt động tài chính, doanh thu có bước tiến khi tăng hơn 50% so với quý 4/2014, đạt 3.2 tỷ đồng chủ yếu đến từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hơn 2.5 tỷ đồng. Chi phí tài chính tuy không được hoàn nhập hơn 191 triệu như cùng kỳ năm trước, nhưng cũng chỉ ghi nhận con số không đáng kể hơn 19 triệu đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí doanh nghiệp đều được cắt giảm lần 3% và hơn 15% xuống còn 19.6 tỷ và 22.5 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, dù lãi gộp giảm gần 16% nhưng nhờ cắt giảm chi phí, lãi trước thuế của SFI chỉ giảm hơn 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng của công ty mẹ lại tăng hơn 26% đạt gần 4.8 tỷ đồng.

Tổng kết cả năm, tổng doanh thu của công ty đạt gần 566 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với kết quả năm trước và tương đương với 87% kế hoạch cả năm. Mặc dù đồng loạt cắt giảm các khoản chi phí (trừ chi phí tài chính ) nhưng công ty chỉ ghi nhận lãi ròng đạt 40.6 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm trước, tuy nhiên vẫn vượt chỉ tiêu đề ra gần 28%.

SFI: Lai rong quy 4 gan 5 ty dong - Anh 1

Tài liệu đính kèm:
20160202_20160202 - SFI - BCTC HN Q4.2015.pdf