Sở GDCK TPHCM thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Đại lý vận tải SAFI (HOSE: SFI).

*Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Cao Cường *Mã chứng khoán: SFI *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám Đốc *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 9,018 cp *Số lượng cổ phiếu giao dịch (bán): 6,000 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3,018 cp *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến ngày 26/12/2009