HĐQT CTCP Dệt Lưới Sài Gòn (HNX: SFN) thống nhất chi bổ sung cổ tức 2012 với tỷ lệ 2% trên mệnh giá.

Bênh cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất sẽ chi tạm ứng cổ tức 7% cho năm 2013.

Cả hai lần trả cổ tức được thực hiện vào ngày 09/10 và ngày GDKHQ là 18/09.

Phương Châu

INFONET