(Vietstock) – Theo Báo cáo tài chính quý 3 vừa công bố của CTCP Dệt lưới Sài Gòn (HNX: SFN), doanh thu 9 tháng của công ty đạt 95.13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.61 tỷ đồng. Nhìn chung kết quả đạt được của SFN khá khả quan so với kế hoạch đề ra trong năm, khi lợi nhuận đạt 93.4% kế hoạch năm.

Tính riêng quý 3 vừa qua, doanh thu đạt 31.17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế với 2.37 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm 2009, vốn đầu tư chủ sở hữu của SFN là 30 tỷ đồng. Được biết, công ty đặt chỉ tiêu năm 2009 với tổng doanh thu là 108 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.21 tỷ đồng. Như vậy, công ty có thể thể sớm hoàn thành kế hoạch đặt ra. Hiện doanh thu của SFN đã bằng 86.23% và lợi nhuận đạt hơn 93% so với kế hoạch. SFN là công ty chuyển giao dịch từ Sở GDCK TPHCM (HOSE) sang Sở GDCK Hà Nội (HNX) từ giữa năm 2009. Download Báo cáo tài chính quý 3 năm 2009 của SFN