SGH: The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund tiếp tục đăng ký bán 184,760 cp

Gốc
Từ ngày 28/07 đến 21/08/2015, The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund tiếp tục đăng ký thoái toàn bộ 184,760 CP (tỷ lệ 5.23%) của CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: SGH). Được biết, từ 21/05 đến 19/06, tổ chức này vẫn chưa thoái được 184,760 cp SGH đã đăng ký.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: The Blackhorse Emerging Enterprises Master Fund
- Mã chứng khoán: SGH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184,760 CP (tỷ lệ 5.23%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Kim Anders Odhner
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 184,760 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/08/2015.

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới