Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

SGK lớp 2 và lớp 6 tiếp tục được điều chỉnh giảm giá

Ba lần các nhà xuất bản đã kê khai lại giá SGK, điều chỉnh giá giảm 3,3%-9% đối với sách lớp 2 và 2,4%-9% đối với sách lớp 6.

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình xã hội hóa biên soạn, phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 1 để đánh giá toàn diện chủ trương xã hội hóa. Đồng thời đề nghị ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK... cho phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 và tình hình mới hiện nay.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ GD&ĐT xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong biên soạn, xuất bản bộ SGK chuẩn làm căn cứ xây dựng phương án giá SGK cho các nhà xuất bản thực hiện và làm căn cứ rà soát phương án giá khi kê khai giá.

Trước đó, có ý kiến băn khoăn về việc thực hiện quản lý giá SGK và giá SGK mới cao hơn giá bộ SGK cũ. Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng về số học, giá bộ SGK mới (179.000-203.000 đồng/bộ sách lớp 2, 234.000-259.000 đồng/bộ sách lớp 6) cao hơn giá bộ sách cũ (53.000 đồng/bộ sách lớp 2; 99.000 đồng/bộ sách lớp 6); tuy nhiên, khổ sách, số cuốn, số màu in các cuốn sách trong bộ sách mới đều cao hơn bộ sách cũ.

Cùng với đó, số lượng cuốn SGK trong bộ SGK mới (10-13 cuốn) cao hơn số lượng cuốn sách trong bộ SGK cũ (6-11 cuốn), số lượng màu in nhiều hơn (sách cũ 2-4 màu, sách mới tất cả bốn màu), khổ sách rộng hơn (sách cũ 14 x 24 cm, sách mới 19 x 26,5 cm)...

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về giá SGK, Bộ Tài chính đang rà soát đánh giá tổng thể quá trình triển khai, thực hiện Luật Giá, trong đó tiếp tục đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung SGK vào danh mục nhà nước định giá trong trường hợp cần thiết.

Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, các nhà xuất bản được phép phát hành SGK đã thực hiện kê khai giá SGK lớp 2 và lớp 6 mới về Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).

Trên cơ sở ý kiến của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành SGK để giảm giá SGK lớp 2 và lớp 6 mới.

Các nhà xuất bản đã tiếp tục thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá một số cuốn SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mới. Hiện nay, sau nhiều lần kê khai, giá một số bộ sách đã giảm so với lần kê khai đầu tiên. Theo đó, ba lần các nhà xuất bản đã kê khai lại giá SGK, điều chỉnh giá giảm 3,3%-9% đối với sách lớp 2 và 2,4%-9% đối với sách lớp 6.

Nguồn PLO: https://plo.vn/giao-duc/sgk-lop-2-va-lop-6-tiep-tuc-duoc-dieu-chinh-giam-gia-987244.html