'Vũ điệu 2K+'- thông điệp mới, đơn giản và hữu ích

'Vũ điệu 2K+'- thông điệp mới, đơn giản và hữu ích

Lan tỏa 'Vũ điệu 2K+' kêu gọi người dân chủ động phòng, chống dịch

Lan tỏa 'Vũ điệu 2K+' kêu gọi người dân chủ động phòng, chống dịch

Vũ điệu 2K+ sôi động vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh trước COVID

Vũ điệu 2K+ sôi động vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh trước COVID

Cần tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế 'Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh'

Cần tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế 'Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh'

'Thờ ơ' với khẩu trang, dịch COVID-19 dễ diễn biến khó kiểm soát

'Thờ ơ' với khẩu trang, dịch COVID-19 dễ diễn biến khó kiểm soát

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Người dùng Zalo thay avatar hưởng ứng chiến dịch phòng, chống Covid-19

Người dùng Zalo thay avatar hưởng ứng chiến dịch phòng, chống Covid-19

2K, vaccine, thuốc, điều trị: Biện pháp hữu hiệu phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

2K, vaccine, thuốc, điều trị: Biện pháp hữu hiệu phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

2K+ trong tình hình mới 'Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh'

2K+ trong tình hình mới 'Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh'

Chuyên gia cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng ở bệnh nhân chưa tiêm vaccine

Chuyên gia cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng ở bệnh nhân chưa tiêm vaccine

Tiếp tục thực hiện 2K 'Khẩu trang và Khử khuẩn' để an toàn trong dịch COVID-19

Tiếp tục thực hiện 2K 'Khẩu trang và Khử khuẩn' để an toàn trong dịch COVID-19

Thông điệp 2K phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thông điệp 2K phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Bộ Y tế lý giải về việc chuyển thông điệp chống dịch từ 5K thành 2K

Bộ Y tế lý giải về việc chuyển thông điệp chống dịch từ 5K thành 2K

Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023

Dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước năm 2023

Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được trước năm 2023

Dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được trước năm 2023

Chưa thể kiểm soát được hoàn toàn dịch COVID-19 trước năm 2023

Chưa thể kiểm soát được hoàn toàn dịch COVID-19 trước năm 2023

Tăng cường giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tăng cường giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Phát động chiến dịch phòng chống COVID-19 trong tình hình mới

Phát động chiến dịch phòng chống COVID-19 trong tình hình mới