Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam với Canada

Tích cực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam với Canada

Báo Nhân Dân
26/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil

Báo Quân Đội Nhân Dân
25/8/2022
Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương của Canada

Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược trong khu vực Thái Bình Dương của Canada

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến đóng góp của Thượng nghị sĩ John McCain trong quan hệ Việt - Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến đóng góp của Thượng nghị sĩ John McCain trong quan hệ Việt - Mỹ

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
25/8/2022
Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Báo Sài Gòn Giải Phóng
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper

Báo Sài Gòn Giải Phóng
25/8/2022

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐẠI SỨ CANADA: HỢP TÁC CHẶT CHẼ, TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - CANADA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐẠI SỨ CANADA: HỢP TÁC CHẶT CHẼ, TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - CANADA
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐẠI SỨ CANADA: HỢP TÁC CHẶT CHẼ, TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - CANADA
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐẠI SỨ CANADA: HỢP TÁC CHẶT CHẼ, TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - CANADA

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TIẾP ĐẠI SỨ CANADA: HỢP TÁC CHẶT CHẼ, TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - CANADA

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

Đại Biểu Nhân Dân
25/8/2022
Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ các trên kênh ngoại giao

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ các trên kênh ngoại giao

Báo VOV
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Canada

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Canada

Báo VietnamPlus
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil

Báo Tin Tức TTXVN
25/8/2022
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knapper

Báo Tin Tức TTXVN
25/8/2022